March 20, 2023
11 11 11 AM
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ
ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍
ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ
ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ
Latest Post
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଦୁହିତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ହେ ଈଶ୍ବର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ – ଭାସ୍କର ରାଉତ ଆସ ପାଳିବା ମହିଳା ଦିବସ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କିଏ ଶୁଣିବ-ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଣିଷ-ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାଇଁ ନର ରାକ୍ଷାସ-ମମତା ବାରିକ୍ ମରୀଚିକା – ମଧୁସ୍ମିତା ରାଉତ ଆଖିଏ ସପନ- ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ କବିତା – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ସନ୍ଦେଶ ସଂଜୀବନୀ – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ଫଗୁଣ – ମିନତି ଦାଶ

*ଏ ସମୟ ଦିନେ ଚାଲିଯିବ- ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା*

 

#ଏ_ସମୟ_ଦିନେ_ଚାଲିଯିବ*

ଏ ସମୟ ଟା ଦିନେ ଚାଲିଯିବ
ଗାଡି ମଟର ପରି ଜୀଵନ ରାସ୍ତାରେ
ବଜାଇ ମୃତ୍ୟୁ ର ବିହ୍ଵଳିତ ଧ୍ୱନୀ……

ହଁ ଏ ସମୟ ଟା ଦିନେ ଚାଲିଯିବ
ଫୁଟପାଥର ସେହି ଅଭାବି ମା ଠାରୁ
ତାର ଅଝଟ ପୁଅକୁ ଛଡାଇନେଇ,ଯାହାକୁ ସେ ଦିନେ
ଶୁଣାଉଥିଲା ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଗୀତ …..

ହଁ ଏ ସମୟ ଦିନେ ଚାଲିଯିବ
ବିଶ୍ଵାସ ରେ ନେପି ମେଞ୍ଚାଏ ଅନ୍ଧାର
ଏବଂ କାନ ମୋଡି ଯାଚିଦେଵ ଭୂଗୋଳ ବହିର
ସେହି ଛଅ ଫୁଟ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚର ମାନଚିତ୍ର……

ଏ ସମୟ ଟା ପୁଣି ଚାଲିଯିବ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଇ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର
ଖଞ୍ଜିଦେଇ ମାନବିକତାର ଜରାୟୁରେ
ଅଲଟ୍ରା ମର୍ଡନ ଡିନାମାଇଟ୍…

ଏ ସମୟ ଟା ପୁଣି ଚାଲିଯିବ
ବିଶ୍ଵମାନବକୁ ରଖି ନୃଶଂସତା ଓ ଛଦ୍ମଚାରିତାର ଷଠିଘରେ
ଭୋଗିବାକୁ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ଫଗୁଣ
ଶୁଣାଇ ନିଶୂନ ରାତିରେ କଳଙ୍କର ଗଜଲ…..

ଏ ସମୟ ଟା ପୁଣି ଚାଲିଯିବ ଅନାର୍ତ୍ତର ନର୍ତ୍ତନରେ
ବିଧି ଅଭିପ୍ରେତ ସବୁକିଛି କୁ ବଳବତ୍ତର ରଖି
ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ମଣିଷ କୁ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ….।।

*ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା*
*ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ*

 582 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *