Category: Odia Poem

Odia Poem

*ନିଃସ୍ବ_ପ୍ରତିବିମ୍ବ– ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ*

#ନିଃସ୍ବ_ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଛବିର ଆଭାସ ବି କେବେ କେବେ ବାସ୍ତବିକତାର ପରିଚୟ ଦିଏ, ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହ ମୁକୁଳା କେଶ ବି କେବେ କେବେ ଦାରିଦ୍ର୍ଯତାକୁ ସୁଚାଏ, ଧରା ବି…

*ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର_ହୁଙ୍କାର — ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ*

#ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର_ହୁଙ୍କାର ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିର ଦୁନିଆରେ ପଶାପାଲିର ପଶରା ମାଳ ମାଳ, ଛକାପଞ୍ଝାରେ ବାଜି ଲାଗେ ନିରୀହ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତିକାର । ବନ୍ଧକର ବନ୍ଦୀଶାଳେ ବନ୍ଧା ପଡିଛି ବିହଙ୍ଗ ମାତ୍ରକ…

*ନିଃସ୍ବ_ପ୍ରତିବିମ୍ବ– ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ*

#ନିଃସ୍ବ_ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଛବିର ଆଭାସ ବି କେବେ କେବେ ବାସ୍ତବିକତାର ପରିଚୟ ଦିଏ, ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହ ମୁକୁଳା କେଶ ବି କେବେ କେବେ ଦାରିଦ୍ର୍ଯତାକୁ ସୁଚାଏ, ଧରା ବି…

*ନାରୀ– ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ*

#ନାରୀ ନିର୍ବିକାରେ ନିଶ୍ଚଳ ନିୟତିର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିକା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନିର୍ଝରିଣୀ ସମ ନିତି ହୋଇଥାଏ ନିନାଦିତା ସେ ନାରୀ ନା କେବଳ କାହାର ଭାର୍ଜା ଭଗ୍ନୀ ମାତା…

*ବନ୍ଦୀ ମୁଁ ଅଭିଷ୍ଟ ଦ୍ବାରେ–ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ*

#ବନ୍ଦୀ_ମୁଁ_ଅଭିଷ୍ଟ_ଦ୍ବାରେ ଅଭିଳାଷ ଏକ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ପ୍ରବାହରେ ନଥାଏ ଲକ୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ବନୀ ସେ ପ୍ରଦେଶରେ ନିଜକୁ ଦିଏ ହଜେଇ ଭାବାବେଗର ଆବେଶରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ନିର୍ଝରିଣୀ ସିନା…

*ସଂପର୍କର_ସେତୁ– ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ*

#ସଂପର୍କର_ସେତୁ ହୃଦୟର ସାଇତା ମଟାଳ ଭୂଇଁରେ ଧରା ଛୁଇଁ ହୁଏ ବିଜ ଅଙ୍କୁରୋଦଗମ ପ୍ରେମର ଉଷୁମ ସ୍ପର୍ଶରେ ହୋଇ ଆହ୍ଲାଦିତ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ତନୁରେ ଖେଳେ ଆନନ୍ଦର ରାଗ…