July 27, 2021
11 11 11 AM
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା*
*UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai*
*HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai*
*Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić*
*A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova*
A Psalm Of Life – Faisal Justin
*Psalm of the Soul – Sudipta Mishra*
*Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso*
*Psalm of the Soul – Sugar Zedna*
*Psalm of the soul – Mahanaj parvin*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା*
*MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ *
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର*
*”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*
Latest Post
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା* *UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai* *HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai* *Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić* *A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova* A Psalm Of Life – Faisal Justin *Psalm of the Soul – Sudipta Mishra* *Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso* *Psalm of the Soul – Sugar Zedna* *Psalm of the soul – Mahanaj parvin* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା* *MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ * *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର* *”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*

*ଦିଗହଜା ନାଉରୀ – ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ*

ଦିଗହଜା ନାଉରୀ
~~~~~~~~~
ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ

ମୁଁ ଦିଗହଜା ନାଉରୀ
ସବୁ ବୃଥା ହେଲା
ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ଖୋଜିବା
ଭସା ବାଦଲ ସହ ମୁଁ
ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧିଲି
ମୁଁ ତ ନିଜ ହାତରେ
ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ତୁମ
ହାତଗଢା ନାଆ
ମୁଁ ଏବେ ନର୍କପଥଗାମୀ
ଭଙ୍ଗା ମନ,ହୃଦୟକୁ ନେଇ
ମୁଁ ଏବେ ନିଃସ୍ବ ଅସହାୟ
ଅତିକ୍ରମୁଛି କ୍ଷୁବ୍ଧ ମରୁବାଲି
ଏଠି କିଏ ମୋତେ ଦେବ
ବଞ୍ଚିବାର ରାହା
ମୁଁ ତ ହଜେଇ ଦେଇଛି
ମୋ ନାଆକୁ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ
ଦିଗହଜା ନାଉରୀ
ମୁଁ ଏବେ ଏକ ଅଲୋଡା ଜୀବନ ।

ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ

 27 total views,  1 views today

One thought on “*ଦିଗହଜା ନାଉରୀ – ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ*

  1. ଦିଗ ହୁଡିଲେ ମଣିଷର ଯାତ୍ରା ଅନିଶ୍ଚିତ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *