Suryodaya Literary Foundation

ବୋତଲ ଜିନ୍ଦାବାଦ – ନବ କୁମାର ଦାସ

ବୋତଲ ଜିନ୍ଦାବାଦ ସଂସ୍କୃତିର କବର ଉପରେ ଆଧୁନିକତାର ସମାଧି ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ କାଚ ବୋତଲ ଦେହରେ ଅପ ସଂସ୍କୃତିର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାୟୀତ୍ବର ସମ୍ଭାବନାରେ…

ପ୍ରେମ ନା ଆକର୍ଷଣ – ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଗିରି

ପ୍ରେମ ନା ଆକର୍ଷଣ ??? ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଗିରି ପ୍ରେମ ଆଜି ପାଲଟିଛି ପାଷାଣ ପ୍ରତିମା, ଲୁଚିଯାଇଛି ସାଗରର କେଉଁ ଅତଳ ଗର୍ଭରେ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମକୁ ପାତାଳରେ ପୋତିଦେଇ…