April 02, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

**ଗଛଟିଏ ମୁଁ ଗଛଟିଏ* — ରୁଦ୍ରରୂପା ଵ୍ରହ୍ମା ,ଷଷ୍ଠଶ୍ରେଣୀ

**ଗଛଟିଏ ମୁଁ ଗଛଟିଏ*

ଗଛଟିଏ ମୁଁ ଗଛଟିଏ
ତୁମ ପରିବେଶେ ଅଛି ଯିଏ
ଗଛଟିଏ ମୁଁ ଗଛଟିଏ ।।

କୋଉକାଳୁ ମୁହିଁ ଠିଆହୋଇଛି
ସାନରୁ ଏଇଠି ବଡ଼ ହୋଇଛି ।
ସଦାବେଳେ ତୁମ ପାଶରେ ରହି
ଭଲ ସାଥି ହୋଇ ରହିଛି ମୁହିଁ ।।

ଫୁଲ ଫଳ ପତ୍ର ସବୁ ସଜାଇ
ଆହାର ତୁମକୁ ଯୋଗାଏ ଭାଇ ।
ଗହଳିଆ ଦେହେ ଛାଇକୁ ଥୋଇ
ଥଣ୍ଡା ପବନ ମୁଁ ବୁହାଇ ଥାଇ ।।

କପା ଝୋଟ ତୁଳା ବକଳ ଆଦି
ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାରଟି ।
ମାଟିକୁ ମୋ ଚେର ଜାବୁଡିଧରେ
ମୂର୍ତ୍ତିକାକ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା ମୁଁ କରେ ।।

କାଠନେଇ ତୁମେ ଘର ବନାଅ
ଝରକା ଚଉକି କବାଟ କର ।
ବସୁନ୍ଧରା ଶୋଭା ବଢେ ମୋ ପାଇଁ
ସୁସ୍ଥରୁହ ମୋଠୁ ଔଷଧ ନେଇ ।।

ସଭିଙ୍କୁ ଯାହା ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ
ଜୀବନେ ଯାହା ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ।
ଅମଳଜାନ ମୁଁ ଦେଇ ଆସୁଛି
ଅଙ୍ଗାରକାମଳ ପାନ କରୁଛି ।।

ଏତେ ଉପକାର କରୁଛି ମୁହିଁ
ତୁମମନୁ ମୋତେ ଭୁଲୁଛକାହିଁ ?
ସଦା ମୋତେ ଯେବେ କାଟି ଚାଲୁଚ
କି ହେବ ଅବସ୍ଥା ଜାଣି ପାରୁଛ ?
ଗଛଟିଏ ମୁଁ ଗଛଟିଏ ….

ଚିକିଟୀଗଡ଼ , ଗଞ୍ଜାମ
ଫୋନ୍ ନଂ ୯୪୩୭୮୫୮୭୮୮

 1,015 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *