October 26, 2021
11 11 11 AM
*YOU ARE THE KISMET–Manoj Kumar Panda*
*ଧାରା ଶ୍ରାବଣ – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*ସ୍ବାର୍ଥପର ବାନ୍ଧବୀ – କଳ୍ପନା ରାୟ*
*ଆଜିର ମଣିଷ – ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ *
*ପାଠ ପାଇଁ ପାଠଶାଳା-ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା *
*ଶ୍ୟାମଳିମା ସ୍ମୃତି – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା*
* Human Mind – AMB. DR. LAXMIKANTA DASH *
*ବୁଢା ବରଗଛ – ପବିତ୍ର ମୋହନ ମହାରଣା*
*ଜୀବନ ଗତି – ଡ଼ଃ ଲଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାଶ*
*କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ*
*କୁମାର ପୁନେଇଁ – ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ*
*କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା – ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ମିଶ୍ର*
*କୁଆଁର ପୁନେଇଁ – କୌସ୍ତୁଭ ଜାଲ୍‌*
*କୁଆଁର ପୁନେଇଁ ଜହ୍ନ – ପ୍ରୀୟଦର୍ଶିନୀ ମିଶ୍ର*
*ନିରୁପାୟ – ଅସ୍ମିଲ୍ କୁମାର*
LOST IN SENSE – Dr.Prasana Kumar Dalai
*ବାବାଜୀ-ମମତା ଶତପଥୀ*
ସବୁଦିନ୍‌ ମାନ୍‌ଲେ କେନ୍ତା ହେତା – ଲଛମନ ମାଝୀ
*ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ କୁସଂସ୍କାର ଓ ତା’ର ନିରାକରଣ – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*ପାପି ମୁନୁସ୍‌ – ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୁଞ୍ଜି*
Latest Post
*YOU ARE THE KISMET–Manoj Kumar Panda* *ଧାରା ଶ୍ରାବଣ – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *ସ୍ବାର୍ଥପର ବାନ୍ଧବୀ – କଳ୍ପନା ରାୟ* *ଆଜିର ମଣିଷ – ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ * *ପାଠ ପାଇଁ ପାଠଶାଳା-ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା * *ଶ୍ୟାମଳିମା ସ୍ମୃତି – ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା* * Human Mind – AMB. DR. LAXMIKANTA DASH * *ବୁଢା ବରଗଛ – ପବିତ୍ର ମୋହନ ମହାରଣା* *ଜୀବନ ଗତି – ଡ଼ଃ ଲଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାଶ* *କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ* *କୁମାର ପୁନେଇଁ – ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ* *କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା – ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ମିଶ୍ର* *କୁଆଁର ପୁନେଇଁ – କୌସ୍ତୁଭ ଜାଲ୍‌* *କୁଆଁର ପୁନେଇଁ ଜହ୍ନ – ପ୍ରୀୟଦର୍ଶିନୀ ମିଶ୍ର* *ନିରୁପାୟ – ଅସ୍ମିଲ୍ କୁମାର* LOST IN SENSE – Dr.Prasana Kumar Dalai *ବାବାଜୀ-ମମତା ଶତପଥୀ* ସବୁଦିନ୍‌ ମାନ୍‌ଲେ କେନ୍ତା ହେତା – ଲଛମନ ମାଝୀ *ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ କୁସଂସ୍କାର ଓ ତା’ର ନିରାକରଣ – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *ପାପି ମୁନୁସ୍‌ – ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୁଞ୍ଜି*
Oct
2020
28

ମୋ ଗାଁ

ମୋ ଗାଁ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ସ୍ବଛ୍ଛ ନିରିମଳ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଗାଁର ପରିବେଶ ପୂର୍ବପୁରଷଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଭୁଲି ସଭିଁଏ କରନ୍ତି ଚାଷ। ଭାଇଭାଇ ପରି କରନ୍ତି ଅାଦର ହୋଇ ଏକ ପରିବାର ବିପଦେଆପଦେ ହୁଅନ୍ତି ସହାୟ ଭାବି ସେ ନଥାନ୍ତି ପର। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଦ୍ବରେ ଭରିଅଛି ସହନତା କେତେ ଯେ ସନ୍ତାନ ଆର୍ମି ପିଅନ

 227 total views