Tag: Nalini Kanta Padhi

ଭୋକ

ଭୋକ ****– ଟାଣ ଖରାବେଳ  ଭାତ ଖିଆ ସରିଥାଏ ଆଉ ଆମେ ଶୋଇ ପଡିଥାଉ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ । ପିଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଚାଉଳ ବସ୍ତାରୁ ଧାନ ଖାଇବାକୁ…