ଭୋକ
****–
ଟାଣ ଖରାବେଳ 

ଭାତ ଖିଆ ସରିଥାଏ
ଆଉ
ଆମେ ଶୋଇ ପଡିଥାଉ
ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ।

ପିଣ୍ଡାରେ
ଥିବା ଚାଉଳ ବସ୍ତାରୁ
ଧାନ ଖାଇବାକୁ
ଆସନ୍ତି
ବଣି ଓ ବାୟା ଚଢେଇ ।

କିଚିରି ମିଚିରି ପ୍ରବଳ ଶବ୍ଦ
ପରସ୍ପର କଳି ଚାଲେ
ପ୍ରତିଯୋଗିତା
ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ।

ଆମର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ।

ବଣି ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ବାୟାଙ୍କୁ
ଆଉ
ବାୟା ବି ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ବଣିଙ୍କୁ ।

ଅଖାରେ ସେମିତି
ଥାଏ ଚାଉଳ ।

ସତେ ଯେମିତି
ଲୋଭ, ଇର୍ଷା, ଓ କଳି
ଲିଭେଇଦେଉଥାଏ
ପେଟରୁ ଭୋକ ।

ନଳିନୀ କାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ

 84 total views,  1 views today

One thought on “ଭୋକ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *