July 28, 2021
11 11 11 AM
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା*
*UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai*
*HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai*
*Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić*
*A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova*
A Psalm Of Life – Faisal Justin
*Psalm of the Soul – Sudipta Mishra*
*Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso*
*Psalm of the Soul – Sugar Zedna*
*Psalm of the soul – Mahanaj parvin*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା*
*MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ *
*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର*
*”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*
Latest Post
*କୁହୁକ ତାନ – ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ମଣିଷ ଜାତି – ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀ ପରିଡା* *UNSUSPECTING FACE – Dr.Prasana Kumar Dalai* *HARMLESS ZIGZAG ROAD – Dr. Prasana kumar Dalai* *Soul Recapituled – Amb Maid Čorbić* *A PSALM OF THE SOUL – Milka Minkova* A Psalm Of Life – Faisal Justin *Psalm of the Soul – Sudipta Mishra* *Psalm of our Soul – Lyn Ramos V Alfonso* *Psalm of the Soul – Sugar Zedna* *Psalm of the soul – Mahanaj parvin* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା* *MOON WITH A TUNE–Dr.Prasana Kumar Dalai* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ରଥ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଚୁମ୍କି ଦାଶ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଅନୀତା ଦାଶ * *ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର* *”ଜହ୍ନରାତି”–ଝରଣା ନାୟକ*

*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା*

ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ

 

ଗୌରୀ ବେହେରା

“””””””””””””””””””””””””””””””””””

ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଭକ୍ତିର ଗୀତ

ଭକ୍ତର ପ୍ରାଣ ହୁଏ ଆହ୍ଲାଦିତ

ଆତ୍ମା ସହ ପରମାତ୍ମା ର ହୁଏ ମିଳନ

ଯୁଗ ଯୁଗର ସ୍ଵପ୍ନ ତାର ହୁଏ ପୂରଣ ।

 

ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ପ୍ରେମ ର ଗୀତ

ଦୁଇ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ହୁଏ ଏକତ୍ରିତ

ସାତ ରଙ୍ଗରେ ମନ ସଜେଇ ହୁଏ

ପ୍ରେମର ଦୋଳିରେ ଝୁଲନ୍ତି ଦୁହେଁ ।

 

ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଶୋକ ର ଗୀତ

ହୃଦୟ ଟା ହୁଏ ଭାରୀ ବିଚଳିତ

ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଣ‌ ମନ ଯେ ତାର

ସଭିଏ ଲାଗନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପର ହିଁ ପର

ଚକ୍ଷୁ ରୁ ଝରୁଥାଏ ଅଶୃର ଧାର ।

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

✍️ ଗୌରୀ ବେହେରା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି

ଜିଲ୍ଲା – ଗଜପତି

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

 57 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *