#ସନ୍ତର୍ପଣ
————-🌿
ତୃଷ୍ଣା ଭିଜା ଅତୀତର ଉଚ୍ଚାରଣେ
କବିତା ଲେଖା ତୁମରି ବିଭୋର ପଣେ
ବାସ୍ତବତାର ଜୁଆରିଆ ଲୁହ ନଈରେ
ଶୋଇ ଯାଇଥିବା ଗାଢ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକୁ
ମନର ନିଝୁମ ପ୍ରବଣରୁ ଉତାରି ଆଣେ..।

କାଳରୁ ସଦା କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ମୋ କାହାଣୀକୁ
ବୟାନ କରେ ମୁଁ କେବଳ କବିତାରେ
ଉପରାନ୍ତ ସମୟ କୁଆଡେ ସେତିକି
ଇୟତ୍ତାକୁ ବି ଭୁଲାଇ ଦେଇପାରେ
ମୁଁ ସେ ଆଶଙ୍କାରେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ମରୁଥାଏ…

— ସମୟ ରାକ୍ଷସ ପରା ସବୁକୁ ଗିଳିପାରେ
ବର୍ମୁଡ଼ା ଉପତ୍ୟକାର ସର୍ବଗିଳା ପଣରେ..! —

ସତରେ ଯଦି ମୋ ସନ୍ଦେହ ସତ କରି
ଆମ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାର ଜମାନବନ୍ଦୀ ସବୁକୁ
ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସମୟ ପୁଣି ଉଦରସ୍ଥ କରିନେବ
ଜଣଟିଏ ବି କେହି କିଛି ପଢି଼ବା ପୂର୍ବରୁ
ହାୟ…କାଳେ ଯଦି ସେ ସବୁ ହଜିଯିବ..!

ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ସାଥୀ..!
କାଳ ବକ୍ଷରେ ନିରର୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ
ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତିର ସେଇ ଗଳ୍ପକବିତା ,,
ଚାଲି ଆସ ସଅଳ ଆମେ ସେଇଠି ବସିବା…

“ଯେଉଁଠି ସମୟ ଅଟକି ଯାଉଥିବ
ଆମେ ଆଉ ଫେରି ଆସି ପାରୁନ’ଥିବା…।”
#ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା..✍️

 483 total views,  3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *