September 21, 2021
11 11 11 AM
*ଅଭାଗିନୀ – ଡ଼ଃ.ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସ୍ୱାଇଁ*
*ନିଃଶବ୍ଦତା-ପ୍ରୀତିପଦ୍ମା ଦାସ*
*CAN’T IGNORE -Prof.Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ପରିବର୍ତ୍ତନ – ବନଲତା ଜାଲି *
*THE RAIN IN SEPTEMBER – Prof.Dr.Prasana Kumar Dalai*
*ରିକ୍ସାବାଲା – ତପନ ସାହୁ*
*Mystery of Life – Rudra Narayan Dash*
*ନିତ୍ୟ ନମସ୍ୟ ବୀର ଯବାନ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*କଣ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*ସ୍ୱାଧୀନତା ତୁମେ କେଉଁଠି – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*ଗୁରୁଦେବ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*ଏ କି ମାୟା ତୁମ କୁହ ହେ ଶ୍ରୀହରି – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*ଡାକ ଶୁଣ ହେ ଶ୍ରୀହରି – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*ମୁଁ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*ଆହେ ଗଣନାଥ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
*Humanity–Gabriel S. Weah*
*Humanity–Stoianka Boianova*
*CRY HUMANITY–Nevenka Kovacevic*
*THE ONLY ANSWER IS HUMANITY–Dr. Paramita Mukherjee Mullick*
*Real Humanity–Mildred DJ Par*
Latest Post
*ଅଭାଗିନୀ – ଡ଼ଃ.ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସ୍ୱାଇଁ* *ନିଃଶବ୍ଦତା-ପ୍ରୀତିପଦ୍ମା ଦାସ* *CAN’T IGNORE -Prof.Dr.Prasana Kumar Dalai* *ପରିବର୍ତ୍ତନ – ବନଲତା ଜାଲି * *THE RAIN IN SEPTEMBER – Prof.Dr.Prasana Kumar Dalai* *ରିକ୍ସାବାଲା – ତପନ ସାହୁ* *Mystery of Life – Rudra Narayan Dash* *ନିତ୍ୟ ନମସ୍ୟ ବୀର ଯବାନ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *କଣ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *ସ୍ୱାଧୀନତା ତୁମେ କେଉଁଠି – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *ଗୁରୁଦେବ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *ଏ କି ମାୟା ତୁମ କୁହ ହେ ଶ୍ରୀହରି – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *ଡାକ ଶୁଣ ହେ ଶ୍ରୀହରି – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *ମୁଁ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *ଆହେ ଗଣନାଥ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି* *Humanity–Gabriel S. Weah* *Humanity–Stoianka Boianova* *CRY HUMANITY–Nevenka Kovacevic* *THE ONLY ANSWER IS HUMANITY–Dr. Paramita Mukherjee Mullick* *Real Humanity–Mildred DJ Par*

ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଜୀବନ – ଡ଼ ଲଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାଶ

ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଜୀବନ

 

ଡ଼ ଲଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାଶ

***********************************

 

ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଜୀବନେ ବାତାୟନ ଆସି

ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜେ ହୃଦୟେ

ରଣାଙ୍ଗନ ସାଜେ ପ୍ରୀତିଯୁକ୍ତା ବକ୍ଷ

ବିସ୍ମରେ ସ୍ମୃତି ସମୟେ (1)

 

ଜ୍ୱଳନର ବନ୍ନି ପ୍ରତିତ୍ବ୍ୟୁର ମାଗେ

ପ୍ରୀତିପନ୍ନl ଆକାଶରେ

ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଏ ହୃଦୟ କନ୍ଦର

ଶଙ୍କାମୟ ଜୀବନରେ (2)

 

ସୁଖ ଭଉଁରୀରେ ପାଦ ଡୁବିଯାଏ

ସୁଖ ନିଶାଣିରେ ବସି

ଦୁଃଖ ଧାଉଁଥାଏ ନିରୋଳା ନିସ୍ତବ୍ଦେ

ବଜ୍ରବାଣୀ ପରକାଶି (3)

 

ବିତସ୍ପୃହ ଲାଗେ ଆବେଗ ଆକାଂକ୍ଷା

ସମ୍ଭାବନା ସୁପ୍ତହୁଏ

ସାନ୍ତ୍ୱନା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇ

ଜୀବନେ କଷଣ ପାଏ (4)

 

ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଘୁର୍ଣ୍ଣମାନ ହୁଏ

କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ଆଶା

ଆତ୍ମପ୍ରତାରଣl ନୈରାଶ୍ୟ ଜାଗାଏ

ମୁଞ୍ଜିଯାଏ ପରିଭାଷା (5)

 

ବିଶ୍ୱାସ ହରାଏ ପ୍ରତ୍ୟୟର ପୁଞ୍ଜି

ଅୟୁତ ସ୍ବପ୍ନର ଡାଳେ

ମୃଗତୃଷ୍ଣା ପରି ଚାହିଁରହି ଥାଏ

ମାୟା ପ୍ରଣୟର ମେଳେ(6)

 

 

ସମ୍ମୋହନ ପ୍ରୀତି ଅଲୋଡ଼ା ହୁଅଇ

ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଖାଲି ମିଳେ

ଆଶଳେଶ ର ପ୍ରାପ୍ତି ଅନ୍ତହୋଇଯାଏ

ଘୂର୍ଣନ ଜୀବନ କାଳେ (7)

 

ଡ଼ ଲଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାଶ

 159 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *