December 06, 2021
11 11 11 AM
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić*
*CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta*
*CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra*
*Calm Clouds–Marck Ogbac*
*CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani*
*Calm Clouds–Hazel Domingo*
*Calm clouds–Gayatri mishra*
*ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ*
*ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି*
*ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା*
*ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*
*ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ*
*ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Latest Post
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić* *CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta* *CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra* *Calm Clouds–Marck Ogbac* *CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani* *Calm Clouds–Hazel Domingo* *Calm clouds–Gayatri mishra* *ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ* *ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି* *ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା* *ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ* *ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ* *ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*

ତୁମେ — ସ୍ନିଗ୍ଧା ରାଉତ

ତୁମେ

ସୃଷ୍ଟି ତୁମେ ସ୍ରଷ୍ଠା  ବି ତୁମେ
ସୃଜନୀ ତୁମେ
ସର୍ଜନା ବି ତୁମେ
ଆଦି ତୁମେ ଅନ୍ତ ବି ତୁମେ
ପାଳନକର୍ତ୍ତା ତୁମେ
ସଂହାରକର୍ତ୍ତା  ବି ତୁମେ
ପ୍ରେମ ତୁମେ
ପ୍ରକୃତି ବି  ତୁମେ
କଳାକୃତି ତୁମେ
କାରିଗର ବି ତୁମେ
ମୁଁ ତୁମେ
ଅହମ  ବି ତୁମେ
କ୍ରିୟା ତୁମେ
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା   ବି ତୁମେ
ଶିଳ୍ପ ତୁମେ
ଶିଳ୍ପୀ ବି ତୁମେ
ଦ୍ରୁମ ତୁମେ
ଗୁଳ୍ମ ବି ତୁମେ
ଜଗତ ତୁମେ
ଜଗତିକତା ବି ତୁମେ
ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ
ଅଭିଶାପ  ବି ତୁମେ
ଭାଷା ତୁମେ
ପରିଭାଷା ବି ତୁମେ
ଯଦି ସବୁକିଛି ତୁମେ
ମଣିଷ ମୁଁ ମୁଁ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କାଇଁ କରେ
ଆତ୍ମଗର୍ବ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା  କାଇଁ ଦେଖାଏ
ପଥ  କାଇଁ ହୁଡେ ମୁଁ ମୁଁ ର ମିଛ ପ୍ରହେଳିକାରେ
ବାସ୍ତବତା ଛାଡି ଅବାସ୍ତବରେ ବଞ୍ଚେଏ
ହେ ତୁମେ ମତେ କେବେ ମୁଁ କରନି
ଆମେ ହେବାକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ  ଦିଅ  l

ସ୍ନିଗ୍ଧା ରାଉତ
ରାୟଗଡା

 138 total views,  1 views today

One thought on “ତୁମେ — ସ୍ନିଗ୍ଧା ରାଉତ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *