December 06, 2021
11 11 11 AM
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić*
*CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta*
*CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra*
*Calm Clouds–Marck Ogbac*
*CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani*
*Calm Clouds–Hazel Domingo*
*Calm clouds–Gayatri mishra*
*ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ*
*ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି*
*ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା*
*ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*
*ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ*
*ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Latest Post
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić* *CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta* *CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra* *Calm Clouds–Marck Ogbac* *CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani* *Calm Clouds–Hazel Domingo* *Calm clouds–Gayatri mishra* *ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ* *ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି* *ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା* *ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ* *ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ* *ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*

*ତୁମେ ମନେପଡ଼*– *ସସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*

*ତୁମେ ମନେପଡ଼*

ଜାଣେନା, ଆଜି କାହିଁ ସେ ଖୁବ୍ ମନେପଡେ
ଦିଗହଜା ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ମୃତି ତା’ର ଯୋଡେ ।
ଭୁଲିନି ମୁଁ ,ଆଜିବି ତା’ ସ୍ବୀକୃତି ସ୍ବାକ୍ଷର
ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୁଣି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଶବ୍ଦର ।।

ତନ୍ମୟୀ ତନୁରେ ତା’ର ପ୍ରୀତିର ପୁଲକ
ଫଗଣ ଟା ଆଙ୍କୁଥିଲା ବହଳେ ମାଦକ ।।
ହଜାରେ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣଚୂଡା ରଙ୍ଗ ।
ଅଭିସାର ରଚୁଥାଏ ମଗ୍ନ ପ୍ରୀତିରାଗ ।।

ଅତୀତ କାନ୍ଥ ରେ ଲେଖା ସେହି ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ।
ହୃଦୟ ତଥାପି ଗାଏ ପୁରୁଣା ସାୟେରୀ ।।
ସମୟର ବ୍ୟତିକ୍ରମେ ବିଦଗ୍ଧ ଆଳାପ ।
ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଲେଖେ ଅଳ୍ପ ରେ ଅନେକ ।।

ଜାଣିଛି ଅଫେରା ସେ’ତ ଫେରିବାର ନାହିଁ ।
ସାଇତା ବିରହ ଝୁରେ ସ୍ମୃତି ନୀଳନଈ ।।

*ସସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ଅସୁରେଶ୍ବର, କଟକ*

 112 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *