May 28, 2022
11 11 11 AM
ବିକାଶର ଚିତ୍ର— ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା
ବିସ୍ଥାପିତ  — ବନଲତା ଜାଲି 
ଛାଡପତ୍ର — ତୃପ୍ତିରାଣୀ ପାତ୍ର
ଅନୁଶୀଳନ — ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ବିପ୍ଳବୀ — ଡ.ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା —- ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ
ସ୍ନେହମୟୀ ସେହି ମାଆ — ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା 
ତୁମେ ଥିଲେ ବୋଧେ — ରଶ୍ମୀବାଳା ଶତପଥୀ
*Lets talk with Pranati Acharya Mishra who hells from Nayagarh , Odisha for Suryodaya_Sambhranta_Saraswat_Samman – 2022* 
ଚିଠି — ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ
ବାଃ ୟେ’ ସିନ୍ଦୂର — ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଲୋହିତ ଗୋଧୂଳି — ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଅନ୍ନ — ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ
ମୁକ୍ତକେଶୀ–ଶ୍ରୀ ଭରତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ
*ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ୍–ବର୍ଷା ରାଣୀ ସାହୁ*
Thy Heritage is Leaking — Gabriel S. Weah
Heritage For Next Generations — Maid Čorbić
Only for you my love — Shiw Shankar Shaw  
Only Love — Lyn Ramos V. Alfonso
Endless Love — Subhasmita Pattnayak
Latest Post
ବିକାଶର ଚିତ୍ର— ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା ବିସ୍ଥାପିତ  — ବନଲତା ଜାଲି  ଛାଡପତ୍ର — ତୃପ୍ତିରାଣୀ ପାତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ — ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ବିପ୍ଳବୀ — ଡ.ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା —- ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ ସ୍ନେହମୟୀ ସେହି ମାଆ — ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନୀହାରିକା ପଣ୍ଡା  ତୁମେ ଥିଲେ ବୋଧେ — ରଶ୍ମୀବାଳା ଶତପଥୀ *Lets talk with Pranati Acharya Mishra who hells from Nayagarh , Odisha for Suryodaya_Sambhranta_Saraswat_Samman – 2022*  ଚିଠି — ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ ବାଃ ୟେ’ ସିନ୍ଦୂର — ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଲୋହିତ ଗୋଧୂଳି — ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଅନ୍ନ — ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ ମୁକ୍ତକେଶୀ–ଶ୍ରୀ ଭରତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ *ପ୍ରେମ ହିଁ କେବଳମ୍–ବର୍ଷା ରାଣୀ ସାହୁ* Thy Heritage is Leaking — Gabriel S. Weah Heritage For Next Generations — Maid Čorbić Only for you my love — Shiw Shankar Shaw   Only Love — Lyn Ramos V. Alfonso Endless Love — Subhasmita Pattnayak

“ତୁମେକାହିଁକି ଆସହେ ମୃତ୍ୟୁ” — ଶୋଭାଗିନୀ ନନ୍ଦ

“ତୁମେକାହିଁକି ଆସହେ ମୃତ୍ୟୁ”
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ଜୀବନ ପାଣିର ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ସମ
ଜୀବନ ଯନ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ
ତଥାପିମଣିଷଭଲପାଏ
ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ।

ଜୀବନ ଯେତେ ଫୁଲରସମ
ସେତେକଣ୍ଟକ ଅଙ୍ଗାରପୂର୍ଣ୍ଣ
ତଥାପିମଣିଷଭଲପାଏ
କାରଣ‐‐‐ଜୀବନଠୁ ସବୁ ମୂଲ୍ଯହୀନ ।

ଯେତେବେଳେ ସମୟଆସେ
ଜୀବନର ଦୋଛକିରେ
ମଣିଷଉପନିତ ହୁଏ ମ୍ରୁତ୍ୟୁର କବଚରେ ।
ମଣିଷବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କହେ
ହେ ‘ ମ୍ରୁତ୍ୟୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଆସ
ସହିଜିବି ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ
ଏଜୀବନ ମୋପାଇଁ ଆଣି ଦିଏ
ହ୍ରୁଦୟେ ନୂତନ ପୁଲକ ।
ହେ’ ମ୍ରୁତ୍ୟୁତୁମେ କାହିଁକି ଆସ
ମୋହରେ ବାନ୍ଧିଛି ମୋର ସଖା ସହୋଦର ।

ପିତାମାତା ଆତ୍ମିୟ ନିଜର
ଏପ୍ରେମିୟ ସ୍ବର୍ଗିୟ ବନ୍ଧନ
କିପରି କରିବି ମୁଁଛିନ୍ନ
ନିଅନିଟାଣି ମୋତେ ମ୍ରୁତ୍ଯୁରକୋଳକୁ
ତୁମେ କହିଁକି ଆସହେ ମ୍ରୁତ୍ୟୁ
ଛାଡି ଯାଇପାରିବାନି ପାର୍ଥିବ ଜଗତକୁ ।

ଶୋଭାଗିନୀ ନନ୍ଦ
ଜୟପୁର [କୋରାପୁଟ]

 223 total views,  4 views today

One thought on ““ତୁମେକାହିଁକି ଆସହେ ମୃତ୍ୟୁ” — ଶୋଭାଗିନୀ ନନ୍ଦ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29 − = 28