December 06, 2021
11 11 11 AM
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić*
*CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta*
*CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra*
*Calm Clouds–Marck Ogbac*
*CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani*
*Calm Clouds–Hazel Domingo*
*Calm clouds–Gayatri mishra*
*ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ*
*ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି*
*ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା*
*ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*
*ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ*
*ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Latest Post
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić* *CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta* *CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra* *Calm Clouds–Marck Ogbac* *CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani* *Calm Clouds–Hazel Domingo* *Calm clouds–Gayatri mishra* *ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ* *ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି* *ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା* *ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ* *ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ* *ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*

“ତୁମେକାହିଁକି ଆସହେ ମୃତ୍ୟୁ” — ଶୋଭାଗିନୀ ନନ୍ଦ

“ତୁମେକାହିଁକି ଆସହେ ମୃତ୍ୟୁ”
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ଜୀବନ ପାଣିର ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ସମ
ଜୀବନ ଯନ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ
ତଥାପିମଣିଷଭଲପାଏ
ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ।

ଜୀବନ ଯେତେ ଫୁଲରସମ
ସେତେକଣ୍ଟକ ଅଙ୍ଗାରପୂର୍ଣ୍ଣ
ତଥାପିମଣିଷଭଲପାଏ
କାରଣ‐‐‐ଜୀବନଠୁ ସବୁ ମୂଲ୍ଯହୀନ ।

ଯେତେବେଳେ ସମୟଆସେ
ଜୀବନର ଦୋଛକିରେ
ମଣିଷଉପନିତ ହୁଏ ମ୍ରୁତ୍ୟୁର କବଚରେ ।
ମଣିଷବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କହେ
ହେ ‘ ମ୍ରୁତ୍ୟୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଆସ
ସହିଜିବି ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ
ଏଜୀବନ ମୋପାଇଁ ଆଣି ଦିଏ
ହ୍ରୁଦୟେ ନୂତନ ପୁଲକ ।
ହେ’ ମ୍ରୁତ୍ୟୁତୁମେ କାହିଁକି ଆସ
ମୋହରେ ବାନ୍ଧିଛି ମୋର ସଖା ସହୋଦର ।

ପିତାମାତା ଆତ୍ମିୟ ନିଜର
ଏପ୍ରେମିୟ ସ୍ବର୍ଗିୟ ବନ୍ଧନ
କିପରି କରିବି ମୁଁଛିନ୍ନ
ନିଅନିଟାଣି ମୋତେ ମ୍ରୁତ୍ଯୁରକୋଳକୁ
ତୁମେ କହିଁକି ଆସହେ ମ୍ରୁତ୍ୟୁ
ଛାଡି ଯାଇପାରିବାନି ପାର୍ଥିବ ଜଗତକୁ ।

ଶୋଭାଗିନୀ ନନ୍ଦ
ଜୟପୁର [କୋରାପୁଟ]

 156 total views,  1 views today

One thought on ““ତୁମେକାହିଁକି ଆସହେ ମୃତ୍ୟୁ” — ଶୋଭାଗିନୀ ନନ୍ଦ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *