April 02, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

ଭଲ ପାଠକଟିଏ ହେବି

——–(ଭଲ ପାଠକଟିଏ ହେବି)——-

ମାନବ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏ ଧରାରେ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ
ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯେବେ ଜୀବନେ ନଲଭେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧ ଅଟେରେ।
ପାଠ ମୁଁ ପଢିବି ଜୀବନ ଗଢିବି ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବି
ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାକୁ ଶିଖିବି ତାହାକୁ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବି।
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପଢିଣ ଜାଣିବି ଅନେକ କଥା
ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଖବର ସାଥେ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା।

ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଲେଖାରେ
ଗଳ୍ପ ,ଉପନ୍ୟାସ କାହାଣୀ,ନାଟକ ଲେଖାହୁଏ ସାହିତ୍ୟରେ।

ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ପତ୍ର ପତ୍ରିକାକୁ ସାଉଁଟି ମୁଁ ପଢୁଥିଲି
ହେଲେ ଆଜି ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି ଆନ୍ତର୍ଜାଲରେ ଫସିଲି।
ଭ୍ରାମ୍ୟ ଦୂରଭାଷ ମୁଖ ପୁସ୍ତିକାଟି ସଭିଙ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲି
ତା’କାୟା ବିସ୍ତାରି ନେଇଛି ସେ ଧରି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ତେଜିଲି।
ଭଲ ପାଠକଟେ ହୋଇଥିଲି ମୁହିଁ ପତ୍ର ପତ୍ରାକା ପାଖରେ
ଆଜି ମୁଁ ହୋଇଛି ଭଲ ପାଠକଟେ ମୁଖ ପୁସ୍ତିକା ଦଳରେ।
*********************
ଭାସ୍କର ରାଉତ (ଦେବମାୟା ଭବନ,ଶେରଗଡ଼,ଗଞ୍ଜାମ।)
#୯୭୭୬୪୮୬୬୨୮#

 282 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *