April 02, 2023
11 11 11 AM
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                       
ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା               
ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା
ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି
ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ
ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ
ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା
ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌
ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ
କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ
Latest Post
ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି! — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ସମୟ ମାଗୁଛି ସମ୍ମାନ ଟିକେ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଏ ସନ ଫଗୁଣ ନ ହେଉ କାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                        ପାନ ବଟୁଆ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା                ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପଖାଳ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମାଦ — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ଦୟାର ସାଗର – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ନିଵେଦନ – ଅଶୋକ କୁମାର ପତି ଯିବା ମୋ’ ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ- ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ ଯିବା ଉତ୍କଳ ଖାଇବା ପଖାଳ – ଡଃ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ ପଚାଶ୍‌ ବଛର୍‌ ଆଗର୍‌ ମୋର ବହୂ ତାଁକର୍‌ ଆଉର୍‌ ମୋର୍‌ ମାଏନ୍‌ – ସୁଧୀର୍‌ ପଂଡା ମୋ ଜୀବନ – ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ‌ ଶୀତ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ଖାସ ତୁମପାଇଁ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ନିବିଡ଼ତା – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ହେ ଜୀବନ – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି – ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣା ଦାସ କଥା ଦିଅ ସାଥି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ – ଭାସ୍କର ରାଉତ

*ଶରତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ–ପ୍ରତାପ କିଶୋର ରାଉତ*

 

ଶୀର୍ଷକ–ଶରତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ
——————————
ଶରତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଚୀ ଅଙ୍ଗନେ
ଅସ୍ତରାଗ ଆସ୍ତରଣେ
ଅରୁଣ କୀରଣ ତୁଳିକା ରେ ଅଙ୍କା
ପ୍ରୀତି ମଧୁଛନ୍ଦା ପ୍ରାଣେ ।

ଶୁଭ୍ର କାଶତଣ୍ଡି ମୃଦୁ ମନ୍ଦ ସ୍ୱରେ
ସମୀର ର ତାଳେ ତାଳେ
ନୃତ୍ୟ ରଙ୍ଗେ ଆଜି ବିଭୋର ହୋଇଛି
ପ୍ରକୃତି ର ରଙ୍ଗଶାଳେ ।

ଧବଳ ବାରିଦ ବିହାୟସେ ଭାଷେ
ବକ ପନ୍ତି ଯାନ୍ତି ଉଡି
ପୁର୍ବାଶା ରେ ବିଧୁ ଉଦିତ ମୁଦ୍ରାରେ
ଦିବାକର ଯାନ୍ତି ବୁଡି ।

ସରେ କୁମୁଦିନୀ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ପ୍ରାଣେ
ପ୍ରିୟତମ ଙ୍କୁ ଚାହିଁଛି
କାଶତଣ୍ଡି ଶରେ ମନ ମଣିଷ ର
ହୃଦକୁ ବିନ୍ଧି ଦେଇଛି ।

ମନ୍ଦ୍ରିତ ହେଉଛି ଶୁଭ ଆବାହନୀ
ମାହେଶ୍ୱରୀ ଆଗମନେ
ତମସା ର ପାଦ ଶବଦ ଶୁଭୁଛି
ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ ଆଗମନେ ।

———————————–
ପ୍ରତାପ କିଶୋର ରାଉତ
କେନ୍ଦୁଝର,ଓଡିଶା
ମୋ-832775033
Pratap Kishore Rout

 1,891 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *