Tag: Manoj Kumar Panda

ବୟସର ତାରତମ୍ୟତା-ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣି ଲେଖକ–ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା

ବୟସର ତାରତମ୍ୟତା-ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣି ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଭଲ(LOVE) ଏକ ଏମିତି ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶୁଥିଲା,ତା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖାକରୁଥିଲେ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା।ଏବଂ…

ବସନ୍ତ କାଳ

ମତ୍ତ ଷଡ଼ପଦ ପରିଚୁମ୍ଭିତ ଚାରୁ ପୁଷ୍ପଶୋଭୀ ବାତାନ୍ଦୋଳିତ, ନମ୍ର ମୃଦୁଳ ପଲ୍ଲବାଭିରାମ ଚୁତ ବନେ ଦେଖି କଳିକାଗମ। ମଦ ଅଳସ ଗମନା ଅଙ୍ଗନା ଏ ବସନ୍ତେ କରି…

ବସନ୍ତ କାଳ

ବସନ୍ତ କାଳ ଏ ବସନ୍ତ କାଳେ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖ ବାତାନ୍ଦୋଳିତ ଅନଳଉଛିଖ, ସମାନ ସପୁଷ୍ପ ପଳାଶ ବନ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ବନ ଭୁବନ। ରକ୍ତବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା ନବ…

ତୁମବିନା

ତୁମ ବିନା ନିରସ ,ନିରାଧାର, ଅସାର ଲାଗୁଛି ଶୁନସାନ ମରୁରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପାଦ ମୋର ଅଟକି ଯାଇଛି ତୁମ ହାତ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଏଇ ମାତ୍ର…