Tag: ସ୍ଵାତୀ ମହାପାତ୍ର

⛵ପ୍ରେମ ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 🛶- ସ୍ଵାତୀ ମହାପାତ୍ର

🛶⛵ପ୍ରେମ ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 🛶⛵ ପ୍ରେମ ର ଦୀପକୁ ଜାଳି ରଖିବା ପାଇଁ। ସାଧବ ବୋହୁ ଓଢଣା ଟାଣି। ନଈ କୂଳେ ପିତଳ ଥାଳି…