Tag: ସ୍ନିଗ୍ଧା ସାମନ୍ତରାୟ

*ହେ ଚକ୍ରଧାରୀ ଶୁଣ ହେ ଗୁହାରି* —*ସ୍ନିଗ୍ଧା ସାମନ୍ତରାୟ,

*ହେ ଚକ୍ରଧାରୀ ଶୁଣ ହେ ଗୁହାରି ଶୁଣହେ ଗୁହାରୀ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଵ୍ୟକ୍ତ ବେଦନା କିଛି ସଂସାର ସୁଅରେ ଭାସମାନ ସ୍ଥିତି କୂଳର ସନ୍ଧାନେ ଅଛି ।…

*ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ*– *ସ୍ନିଗ୍ଧା ସାମନ୍ତରାୟ,

*ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ* ସଂସାର ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନଟି ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ।କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାୟା ଛାୟା ପୁଣି ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ,ପୁରୁଷ ଲୋକ ରୋଜଗାର କରି…

*ସ୍ୱାମୀଜୀ*– ସ୍ନିଗ୍ଧା ସାମନ୍ତରାୟ

*ସ୍ୱାମୀଜୀ* ଆମରି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ସେ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସର୍ଵଜ୍ଞାତା ସର୍ଵଶକ୍ତିମାନ ସିଏ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନାମେ ମହାନ । ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ଲଭିବି…