Tag: ସୂାଗତିକା ସାହୁ

ପ୍ରେମ କେବେ ନୁହଁ ମିଛ କି ଶୁଖିଲା—ସ୍ୱାଗତିକା ସାହୁ

ପ୍ରେମ କେବେ ନୁହଁ ମିଛ କି ଶୁଖିଲା ପ୍ରେମର ସବୁଜିମା ବହଳରେ ହୃଦୟ ଆବୃତ୍ତ କେତେ ଜନ୍ମ ପୂଣ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତି,ପ୍ରେମ ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁଁ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ…