Tag: ସୁର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ସାବତ

ଅଶାନ୍ତ ଝଡ —ସୁର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ସାବତ

##### ଅଶାନ୍ତ ଝଡ ##### ସୁର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ସାବତ ଝଡ,ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ, ଝଡ଼,ସର୍ବଦା ଅତୃପ୍ତ, ଝଡ଼,ପ୍ରତିକୂଳଧର୍ମୀ, ଝଡ଼, କ୍ଷୀପ୍ର ଧ୍ବଂସଗାମୀ । ଝଡ଼,ଶକ୍ତି କରେ କ୍ଷୟ, ଝଡ଼,…