Tag: ସୁଧୀର୍‌ ପଣ୍ଡା

ମାଏଝି ମୁନୁଷ୍‌ ସତୀ ମହାପୁରୁଷ୍‌ — ସୁଧୀର୍‌ ପଣ୍ଡା

ମାଏଝି ମୁନୁଷ୍‌ ସତୀ ମହାପୁରୁଷ୍‌ ଘଏତା ମାଏପୋ ଗୁଏଲ୍‌ ଝଗର୍‌ ହଉଥିବେ ଘିଚାଟନା ମାଏଝି ଯଦି ଚୁଁଟ୍‌ଲା କାହାକେ କହେବେ ନିର୍ଯାତନା।୧ ତୋର୍‌ ଗାଲ୍‌ସିଝି ଚଂଦା ବନିଯିବୁ…