Tag: ସୁଧାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର

*ପଢନ୍ତୁ ସୁଧାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର ଙ୍କ ଗଳ୍ପ -ପ୍ରଥମ ବେଞ୍ଚ*

(ଗଳ୍ପ -ପ୍ରଥମ ବେଞ୍ଚ ) ପିଲାଦିନ,ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନୁଭୂତି (ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନଂ-୧୭) ଶିଖା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଧାଡିର,ପ୍ରଥମ ବେଞ୍ଚର ପ୍ରଥମ ପିଲା । ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନବମ,ଦଶମ ପଢୁଥିଲା…