Tag: ସୁଜାତା ରାଉତ

ବିଶ୍ଵ ବିଜୟୀ — ସୁଜାତା ରାଉତ

ବିଶ୍ଵ ବିଜୟୀ ଯୁବସମାଜର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ତ୍ୟାଗୀ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ,ଋଷି ବିଶ୍ଵ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ତୁମରି ଜୀବନୀ ବେଶୀ । ପ୍ରାଚ୍ୟ,ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତୁମେତ…

ତୁମେ–ସୁଜାତା ରାଉତ

ତୁମେ ମହା ଭାରତର ମହାଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଶସ୍ତି ସ୍ଥାନେ ସଖାସହ ତୁମ କଥୋପକଥନ ମୁକ୍ତିରଚେ ପ୍ରତିପ୍ରାଣେ । ମୋହମଗ୍ନ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧକରିବିନି ମନାକଲେ ଅରଜୁନ ମୋହଭଗ୍ନ…