Tag: ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା

*ସୃଷ୍ଟିରେ ତୁମର କରେ ଆବିଷ୍କାର —  ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*

*ସୃଷ୍ଟିରେ ତୁମର କରେ ଆବିଷ୍କାର* ସୃଷ୍ଟିରେ  ତୁମର  କରେ  ଆବିଷ୍କାର ଶକ୍ତି ସ୍ଥିତି ପ୍ରେମ ଭାବ, ଜଣାଏ    ପ୍ରକୃତି   ଅପାର   ଶକତି କରେ ଯାହା ଅନୁଭବ,…

*ଡାକି ଡାକି ଚକାଆଖି ପଡିଲିଣି ଥକି*— ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା

*ଡାକି ଡାକି ଚକାଆଖି ପଡିଲିଣି ଥକି* *************************** ଡାକି  ଡାକି ଚକାଆଖି  ପଡ଼ି ଲିଣି ଥକି ଆଉକେତେ ଡାକିବିମୁଁ ନପାରକିଦେଖି, ଜଗତର ବନ୍ଧୁବୋଲି ମନକଥା କହିଦେଲି କେତେଜଣାଇବିଆଉ…

*ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି* — ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା

*ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି* ମାସ  ଶେଷ  ଦିନ  ମାସନ୍ତ  ବିଧାନ ହିନ୍ଦୁ  ଶାସ୍ତ୍ର  ବିଧି  ମତ, ମାସନ୍ତେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି  ଆଗମେ ଧରତୀ କାଳ   ଗଣନ  ବିଚିତ୍ର। ମାସନ୍ତ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି …

ଦିନ ସରେ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ– ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା

ଦିନ ସରେ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ସମ୍ପଦ  ଆଗରେ  ମାନବିକତାର ପଡ଼ି ଯାଏ  ଆଜି ବନ୍ଧା, ସେନେହ, ସରାଗ,ସେବା,ସମ୍ମାନ ହୁଏ  କିଣା ବିକା ଧନ୍ଦା। ସଭିଏଁ  ଏଇଠି ଅର୍ଥର…