Tag: ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଆଠଗଡ଼

*ଦିନେ ତୁମେ ଫେରିବ–ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ଆଠଗଡ଼* .

–ଦିନେ ତୁମେ ଫେରିବ …………………………… ଏମିତି, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଗଢିଉଠିଥିବା ସଂର୍ପକକୁ ସମାଧି ଦେବା ଆଗରୁ, ତମେ ଦେଇଥିଲ ସେତୁବନ୍ଧର ଶପଥ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା ବରଗଛର ଛାଇ…