December 07, 2021
11 11 11 AM
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić*
*CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta*
*CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra*
*Calm Clouds–Marck Ogbac*
*CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani*
*Calm Clouds–Hazel Domingo*
*Calm clouds–Gayatri mishra*
*ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ*
*ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି*
*ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା*
*ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*
*ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ*
*ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Latest Post
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić* *CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta* *CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra* *Calm Clouds–Marck Ogbac* *CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani* *Calm Clouds–Hazel Domingo* *Calm clouds–Gayatri mishra* *ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ* *ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି* *ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା* *ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ* *ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ* *ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Dec
2020
8

ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀଁ — ସରୋଜ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୳

– ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀଁ । ସରୋଜ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୳ ମାର୍ଗଶିରମାଁସ କୃଷ୍ନପକ୍ଷେଯେତ ହୁଏଯେ ପ୍ରଥମାଁଷ୍ଟମୀଁ ଜୈଷ୍ଟପୁତ୍ର ସଙ୍ଗେ ସନ୍ତାନଙ୍କପାଇଁ ମାଁଆଁଯେ ପୁଜା କରନ୍ତି ॥ ମାମୁଁଘରୁକେତେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପୋସାକ ଆଶିଥାଏ ପୁଜା ଦ୍ରବ୳ ସେହିଦରବରେ ମାଁଆଁତ ବନ୍ଦାଏ ପରୁଁହାଁ ପୁଅ ଝିଏତ ॥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପନା ମାନ ତିଆରି କରନ୍ତି ଘରେ ସବୁଠୁଅଧିକ ଏଣ୍ଡୁରୀ ପିଠାତ ହଲଦି ପତ୍ରେତ

 123,031 total views,  4 views today

Dec
2020
5

ଲକ୍ଷ୍ମୀବାର୍ ଗୁରୁବାର୍ — ସରୋଜ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୳

{ଲକ୍ଷ୍ମୀବାର୍ ଗୁରୁବାର୍ } ****************** ନମସ୍ତେ ମାଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ନୁଙ୍କ ଘରଣୀ ନମସ୍ତେ ଗୋ ମହାମାୟୀ ସାଗର ଦୁଲଣୀ ॥ ନମସ୍ତେସ୍ତୁ ଅର୍ଣ୍ନଦାତ୍ରୀ ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ତୁହିଁ ଅର୍ଣ୍ନପୁର୍ଣ୍ନା ମାଁଗୋ ଅଟୁ ପଡିଦାତ୍ରୀ ॥ ତୋରଦୟା ହେଲେ ମାଁତ ଅର୍ଣ୍ନଯେ ମିଲଇ ମାର୍ଗଶିର ମାଁସରେ ମାଁ ତୋ ବାର ପଡଇ ॥ ପ୍ରତିଗୁରୁବାର ଦିନଗୋ ତୋ ପୁଜା

 128 total views