Tag: ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର

ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରତାରଣା – ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର

:ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରତାରଣା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଫେସସ୍’ବୁକ୍’ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୟୁଏଷ୍ଟ ଆସେ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୟୁଏଷ୍ଟ ଏସେପ୍’ଟ କଲାପରେ ହେଲାେ…