Tag: ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା

ଖଣ୍ଡେ ବଦଳୁଥିବା ମେଘ — ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା

“ଖଣ୍ଡେ ବଦଳୁଥିବା ମେଘ” ●●● ମୋପରି ଭେଟିଲି ଜଣକୁ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶର ଗୋଟେ ଅରୁଣାକ୍ତ ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ, ସେ ବି ବଦଳାଉଥିଲା ଖୁବ୍ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ,…