Tag: ଶ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ମହାପାତ୍ର

ଅଳୀକ ଜୀବନ — ଶ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ମହାପାତ୍ର

🌹🌹🙏ଅଳୀକ ଜୀବନ 🙏🌹🌹 ====================== ଯଦି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବଧାନ ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ ତେବେ ପର ଆପଣାର ଶବ୍ଦ ଯଦି ଟିପେ ନିଆଁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁଯାଏ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ…

ଦାଦନର ଦୁଃଖ— ଶ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ମହାପାତ୍ର

🙏🙏🙏ଦାଦନର ଦୁଃଖ 🙏🙏🙏 ======================= ତତଲା କଢେଇରେ ଅଧାଜଳା ଯୌବନ ଡହ ଡହ ନିଆଁଧାସରେ ଦରସିଝା ଜୀବନ ପଖାଳ କଂସାରେ ବନ୍ଧା ଅସହାୟ ଆୟୁଷ ମୁହଁମାଡି ପେଟେଇ…