Tag: ଶ୍ରୀସିକ୍ତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ନାୟକ

ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ନବ ସମ୍ଭାବନା-୨୦୨୧ ରେ ଏଥର ଶ୍ରୀସିକ୍ତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ନାୟକ

ନାମ- ଶ୍ରୀସିକ୍ତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ନାୟକ ମାତାଙ୍କ ନାମ-:ମମତା ନାୟକ ପିତାଙ୍କ ନାମ-: ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନାୟକ ଜନ୍ମମାଟି/ଠିକଣା-: ଗ୍ରାମ :- ବାଇଁଗୋଳ ପୋଷ୍ଟ :-ତେନ୍ତୁଳିପଦା ଜିଲ୍ଲା :-…

ପ୍ରେମ ବିଦ୍ୟାଳୟେ — ଶ୍ରୀସିକ୍ତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ନାୟକ

…..ପ୍ରେମ ବିଦ୍ୟାଳୟେ…. *********❣️********* ପ୍ରତି କବିତା ର ସରଳ ପଂକ୍ତି ରେ ମୁଁ ଉଦ୍ଭାବିଛି ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ବ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, କ୍ଳିଷ୍ଟ ପ୍ରବନ୍ଧ ର ମର୍ମ ସତେ…