Tag: ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ମହାନ୍ତି

*ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ– ଲଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହାନ୍ତି*

ଶୀର୍ଷକ:- ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ___________________ ଇଛା ହୁଏ ଓହରି ଯିବାକୁ ଜୀବନର ଛକାପଞ୍ଝା ଖେଳରୁ ପୁଣି ଖିନଭିନ୍ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ସ୍ବପ୍ନ ସବୁକୁ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚେତନା…