Tag: ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତି

ମୃତ୍ୟୁ ମହାତୀର୍ଥ — ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତି

ମୃତ୍ୟୁ ମହାତୀର୍ଥ   ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତାରଣା କରେ ମୃତ୍ୟୁ ସେଇଠି ପ୍ରେମିକା ଶବ୍ଦହୀନ ସେଇ ଶାନ୍ତିର ଶଯ୍ୟାରେ ଦେଖ କରିଛି ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ ସେଠି ମରୀଚିକା…

ରାତ୍ରି ଗୋ ତୁମେ — ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତି

ରାତ୍ରି ଗୋ ତୁମେ ରାତ୍ରି ଗୋ ତୁମେ ନିଶବ୍ଦ ଉକ୍ତିର ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଅନୁସୂଚି ତୁମେ ପୁଣି କେବେ ପ୍ରକୃତି ପୁସ୍ତକେ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୁଷମା ସାଗରୁ ବାଛି…