Tag: ରଂଜିତା ପତି

ପଢନ୍ତୁ ରଂଜିତା ପାଟି ଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓଡିଆ ଲୋକଗୀତ ରେ ଓଡିଆଣୀ ର ଜୀବନ ଚରିତ

  ଓଡିଆ ଲୋକଗୀତ ରେ ଓଡିଆଣୀ ର ଜୀବନ ଚରିତ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ଓଡିଆ ଜାତି ର ସଂସ୍କୃତି,କଳା ଐତିହ୍ୟ,ସାହିତ୍ୟ,ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟ ରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ତାର ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ…

ପଢନ୍ତୁ ରଂଜିତା ପତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଅନୁଭୂତି ରେ ଜଗନ୍ନାଥ

ବିଷୟ–#ଅନୁଭୂତି ରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ# ************************ ଶୀର୍ଷକ⇒–ଅନାଥ ର ନାଥ. ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ::::::::::::::::::::::::::::::::: ଯାହାର ମହିମା ,ଦେବ ଙ୍କୁ ଅଗୋଚର,,,,ଛାର ମନୁଷ୍ୟ ବା କି ବଖାଣିବ…

ପଢନ୍ତୁ ରଂଜିତା ପତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ମୋ ଅନୁଭୂତି ରେ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ବିଷୟ–ଅନୁଭୂତି ରେ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପିଲାଦିନ ############### ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ରବିଭିନ୍ନଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରୁ ପିଲାଦିନ ର ଅନୁଭୂତି ଅନନ୍ୟ । ନିଷ୍ପାପ ମନରେ ସରଳ ଗଣିତ…