Tag: ବିନୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି

କା ବିଦ୍ୟା! — ବିନୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି

କା ବିଦ୍ୟା! କାନ୍ଦକୁ କରୁଣାରେ ଲୁହକୁ ଲାସ୍ୟମୟୀର ସୁନା ହସରେ ବନ୍ଧନକୁ ମୋକ୍ଷର ମେଘମାଳାରେ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ରେଗିସ୍ଥାନରେ ଫୁଟାଏ ପାରିଜାତ ଇର୍ଷାକୁ ଶିଖାଏ ପ୍ରେମର ପରମାର୍ଥ…

କିଛିକ୍ଷଣ — ©ବିନୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି

କିଛିକ୍ଷଣ ©ବିନୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ତିମିର, ତୃଷ୍ଣା,ତିତିକ୍ଷା ଓ ତପଶ୍ଚରଣ ପ୍ରେମ, ପ୍ରାର୍ଥନା,ପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ପ୍ରତାରଣା ଗୋଟିଏ ବଗିଚାର ଫୁଲ। ଏକାପରି ମଉଳା ପାଖୁଡ଼ା ମାନେ ମୁହଁ…

ଆମ ପିଲାମାନେ — ବିନୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି

ଆମ ପିଲାମାନେ ଅକଳ୍ପନୀୟ,ଅକଥନୀୟ ଅନୁପମ ତାଙ୍କ ପୃଥିବୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନର ଦିଗନ୍ତ ଲାଗିଯାଏ ନାହିଁ କେଉଁଠି ମାଟି ଧାରରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ଦେଖିନୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁନିଆର…