Tag: ବିଜୟ କୁମାର ଘଡେ଼ଇ

ଜୀବନର ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ– ବିଜୟ କୁମାର ଘଡେ଼ଇ

ଜୀବନର ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ *********************************** ସମୟର ଅବିରତ ଗତି ମଧ୍ୟେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ ଏକା ଏକା କେହି ନୁହଁ ଏଠି କାହାର…