January 20, 2022
11 11 11 AM
*ମୋ ପ୍ରିୟା–ରୋହିତ୍ ଦାସ*
*Wake up–Priyanka Banerjee*
*NEVER,NEVER–Priyanka Banerjee*
*WOMAN–Priyanka Banerjee*
*BISCUITS  – Chinmayee Mohapatra*
*Biscuits – Sudipta Mishra*
*BISCUITS – Shiv Raj Pradhan*
*Biscuits – Devi Maya Pradhan*
*BISCUITS – Sreekanta Panda*
*Biscuits -You May Try- Shampa Saha*
*BISCUITS – BRENDA MOHAMMED*
*SWEETNESS IN MOUTH – Amb Maid Čorbić*
*ବିସ୍କୁଟ – ବୁଲୁ ବିଷୋୟୀ*
*ବିସ୍କୁଟ – ଶ୍ରୀପଦ୍ମନ ରଣା*
*ବିସ୍କୁଟ – ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା*
*ବିସ୍କୁଟ – ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ*
*ବିସ୍କୁଟ  – ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି*
*ବିସ୍କୁଟ – ସ୍ବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପଣ୍ଡା*
*ବିସ୍କୁଟ – ଅଜୟ ମହାଲା*
*ବିସ୍କୁଟ-ଗାୟତ୍ରୀ ମିଶ୍ର*
Latest Post
*ମୋ ପ୍ରିୟା–ରୋହିତ୍ ଦାସ* *Wake up–Priyanka Banerjee* *NEVER,NEVER–Priyanka Banerjee* *WOMAN–Priyanka Banerjee* *BISCUITS  – Chinmayee Mohapatra* *Biscuits – Sudipta Mishra* *BISCUITS – Shiv Raj Pradhan* *Biscuits – Devi Maya Pradhan* *BISCUITS – Sreekanta Panda* *Biscuits -You May Try- Shampa Saha* *BISCUITS – BRENDA MOHAMMED* *SWEETNESS IN MOUTH – Amb Maid Čorbić* *ବିସ୍କୁଟ – ବୁଲୁ ବିଷୋୟୀ* *ବିସ୍କୁଟ – ଶ୍ରୀପଦ୍ମନ ରଣା* *ବିସ୍କୁଟ – ବନସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା* *ବିସ୍କୁଟ – ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ* *ବିସ୍କୁଟ  – ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି* *ବିସ୍କୁଟ – ସ୍ବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପଣ୍ଡା* *ବିସ୍କୁଟ – ଅଜୟ ମହାଲା* *ବିସ୍କୁଟ-ଗାୟତ୍ରୀ ମିଶ୍ର*
Oct
2021
27

*ମୁଁ ଶେଫାଳି – ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମିଶ୍ର*

ମୁଁ ଶେଫାଳି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମିଶ୍ର ************************ ଶୁଭ୍ର ଶେଫାଳି ମୁଁ ହସ-ଖୁସି ମୋର ଭୂମିରେ ରଜନୀ କାଳେ, ଅଳପ ଆୟୁଷ ଯାମିନୀ ଯାଏଁ ମୋ ପ୍ରଭାତେ ପ୍ରାଣ ଝାଉଁଳେ l(୧)   ସୂରୁଯମୁଖୀକୁ ସୂରୁଯ ଯେମିତି ମୟଙ୍କ ମୋ ମନମୀତ, ସୁମନ-ଷଟପଦ ସହଚର ପରି ମୋର ତ ସାଥି ଖଦ୍ୟୋତ l(୨)   ବିଭାବରୀ ବେଳେ ହସି ହସି

 63 total views

Sep
2021
9

*ମାନବିକତା–ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମିଶ୍ର*

:- ମାନବିକତା ସେନେହ-ଶରଧା-ଆଦର-ସମ୍ମାନ ସ୍ଵଭାବ ଏ ମାନବର , ସୁଖରେ ଦୁଖରେ ସହଭାଗୀ ଯିଏ ମାନବିକତା ଏ ତାର l(୧) ଦୀନ-ଦୁଃଖିଙ୍କର ଦୁଃଖ ଚିହ୍ନି ଆମେ ଦୟା ଭାବ ରଖିଥିବା, କ୍ଷୁଧାତୂର ଥିଲେ କ୍ଷୁଧାକୁ ଦୂରେଇ ଯଥାସାଧ୍ୟ କିଛି ଦେବା l(୨) ମାନବ-ମାନବ ଭ୍ରାତୃତ୍ଵ ଭାବରେ ଏକତା ବହନ କରି, ବିଶ୍ଵାସର ଡୋର କେବେ ନ ଫିଟାଇ ସୁଖେ-ଦୁଖେ

 360 total views,  2 views today