Tag: ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର

ବସନ୍ତର ଅଭିଷେକ — ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର

ବସନ୍ତର ଅଭିଷେକ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତର ଅଭିଷେକ ହେବ ଗୋ ମିତଣୀ ସାଜକର ସୁଗନ୍ଧିତ ସଜଫୁଲେ ଅଭିଷେକ ଥାଳି, ମଧୁମୟ ମଧୁକାଳ ଆଗମନେ ପ୍ରକୃତିର ରାଣୀ ସଜାଇଛି ଚନ୍ଦନର…