Tag: ପି.ପୁରବୀ ମହାନ୍ତି

*ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ନବ ସମ୍ଭାବନା – ୨୦୨୧ ରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ ଖୋଲା ହେବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପୁରବୀ ମହାନ୍ତି ଙ୍କ ସହିତ*

ନାମ- ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପୁରବୀ ମହାନ୍ତି ( ପି.ପୁରବୀ ମହାନ୍ତି ) ମାତାଙ୍କ ନାମ-: ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ( ଗୃହିଣୀ ) ପିତାଙ୍କ ନାମ-: ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ…