Tag: ପଦ୍ମାଳୟା ସାମଲ

ପଢନ୍ତୁ ପଦ୍ମାଳୟା ସାମଲ ଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖନିରେ ଓଡ଼ିଆଣି ର ପୂର୍ଣ୍ଣତା

ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖନିରେ ଓଡ଼ିଆଣି ର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆଣିର ରୂପ ଲବଣ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ସୟେଳିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଇ…