ନବ କୁମାର ଦାସ

ବୋତଲ ଜିନ୍ଦାବାଦ – ନବ କୁମାର ଦାସ

ବୋତଲ ଜିନ୍ଦାବାଦ ସଂସ୍କୃତିର କବର ଉପରେ ଆଧୁନିକତାର ସମାଧି ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ କାଚ ବୋତଲ ଦେହରେ ଅପ ସଂସ୍କୃତିର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାୟୀତ୍ବର ସମ୍ଭାବନାରେ…