Tag: ଧରିତ୍ରୀ ଦେବତା

ପଢନ୍ତୁ ଧରିତ୍ରୀ ଦେବତା ଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଅନୁଭୂତି ରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ

–ଅନୁଭୂତି ରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକତର ଭକ୍ତି ଡୋରେ ବନ୍ଧା ଜଗନ୍ନାଥ ଭକତର ମୁଣ୍ଡେ ସଦା ତା ଅଦ୍ରୁଶ୍ୟ ହାତ। ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଷ ତଳର…