December 07, 2021
11 11 11 AM
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić*
*CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta*
*CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra*
*Calm Clouds–Marck Ogbac*
*CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani*
*Calm Clouds–Hazel Domingo*
*Calm clouds–Gayatri mishra*
*ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ*
*ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ*
*ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ*
*ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି*
*ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା*
*ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ*
*ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ*
*ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ*
*ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା*
*BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Latest Post
*PEACEFULL CLOUDSPHERE–Maid Čorbić* *CALM CLOUDS-Prasanna Bhatta* *CALM CLOUDS–Chinmayee Mohapatra* *Calm Clouds–Marck Ogbac* *CALM CLOUDS–Ramesh Chandra Pradhani* *Calm Clouds–Hazel Domingo* *Calm clouds–Gayatri mishra* *ଭସାମେଘ–ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *”ଭସା ମେଘ”-ସ୍ଵପ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ* *ଭସା ମେଘ–ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂହ* *ଭସାମେଘ–ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ* *ଭସା ମେଘ–ଅଞ୍ଜଳି ଗିରି* *ଭସାମେଘ–ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ହୋତା* *ଭସା ମେଘ–ପ୍ରତିମା ବାରିକ* *ଟିପେ ପୃଥିବୀର ମୋହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମରିଚିକା – ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ* *ଅପେକ୍ଷା ର ମୁହୁର୍ତ୍ତ – ନିର୍ମଳ ବାରିକ* *ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି – ମୁକ୍ତିରାଣୀ ଦେବତା* *BEYOND LIMITS -Dr.Prasana Kumar Dalai* *କବିଟିଏ ମୁଁ କବିଟିଏ – ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗିରି*
Dec
2020
28

ଅଜଣା ପ୍ରେମିକା

ଅଜଣା ପ୍ରେମିକା ,,,,,,,,,,,,, ଖୋଜିବୁଲୁଥିଲି ମନ ଅଗଣାରେ ମନର ସେହି ମଣିଷ ଅଜଣା ବାଟରେ ଦେଖାହେଲା ସିଏ ନାହିଁ ତାର ପରିଚୟ ।। ଆପଣାର ଭାବି କରିଲି ନିଜର ଦେଲି ତା ଉଠେ ହସ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଭାଗିଦାର ହେଲି ଜାଣେନା କଣ ସେ କଷ୍ଟ ।। ଦିନପରେ ଦିନ ବିତିଯାଏ ସତେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା କଠିନ

 242 total views

Dec
2020
13

ଏକ୍ଲା — ଦିଲେଶ୍ ମେହେର

ଏକ୍ଲା ——– ଜୀବନ୍ ଡ଼ଙ୍ଗା ରେ ଚାଲେଭାଏ୍ ଜଉଥିବୁ ତୁଇ ଏକ୍ଲା କାହାକେ କେଭେଁ ଆସ୍ ନାଇଁ କର୍ ରହିଜିବୁ ତୁଇ ଭେକ୍ଲା ।।୧ ନିଜର୍ କରମ୍ କର୍ତେ ଜାରେ ନାଇଁ ଦେ ପଛ୍ ଘୁଂଚା ଅଧାବାଟେ ନାଇଁ ଅଟ୍ କି ଜିବୁ ରେ ପଛେ ହେବୁ ଲୋକ୍ ହଁସା ।।୨ ନିଜର୍ ଉପୁରେ ବିଶ୍ଵାସ ରଖିଥା ଚାଲ୍

 217 total views

Dec
2020
5

ଠକି ଦେଲୁ — ଦିଲେଶ୍ ମେହେର

ଠକି ଦେଲୁ ********* ଭଲ୍ ପାଏଲୁ ଭୁଲିକାଏଁ ଗଲୁ କାଏଁଦୋଶ୍ କଲି ସଜନୀ କାହାର୍ ଫାନ୍ଦେ ପଡି ଠକିଦେଲୁ କିଛି ବୁଝି ନାଇଁ ପାର୍ ଲି ।।୧ ଠକି ଦେଇ ଆଏଜ୍ ଗଲୁ ପଲେଇ ଅଧାବାଟେ ଦେଲୁ ଛାଡି ପିର୍ତି ନିଶାନ୍ ରସେଦଇ ମତେ ଠକିଦେଲୁ ସୁନାଗୁରୀ ।।୨ ଖଟୁଉଠୁଲେ ଦେଖୁଥିଲି ସଜନୀ ଚକାମୁହୁଁ ତୋର୍ ଚେହେରା ଏଭେମୁଇଁ

 137 total views