Tag: ଡା. ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ

ପଢନ୍ତୁ ଡା. ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ ଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଅନୁଭୂତିରେ ମାେ ବିଦ୍ଯାଳୟ ଏବଂ ପିଲାଦିନ*

*ଅନୁଭୂତିରେ ମାେ ବିଦ୍ଯାଳୟ ଏବଂ ପିଲାଦିନ* ମନୁଷ୍ଯ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଆଗତ ହଏ । ସେହି ଅନୁଭୂତିଗୁଡିକ ମଧ୍ଯରୁ ଶୈଶବ କାଳ ବା…