Tag: ଜୟଶ୍ରୀ

ପଢନ୍ତୁ ଜୟଶ୍ରୀ ମେହେର ଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲୋକଗୀତରେ ଓଡିଆଣୀର ଜୀବନ ଚରିତ

ଲୋକଗୀତରେ ଓଡିଆଣୀର ଜୀବନ ଚରିତ ଏ ବିପୁଳ ପୃଥ୍ଵୀ ହେଉଛି ଲୋକଗୀତର ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର । ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ ।…