October 27, 2021
11 11 11 AM
*ବଳୁଆ କିଏ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଦୁସ୍ଥ ସମାଜ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଫୁଲ ଟିଏ ଦିଅ କରି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଆ’ ସାଥୀ ଫେରିଆ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଯାଇଛି ଫସି-ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଫେରିବ କି ରାମ ରାଜ୍ୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ମାନବିକତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ପାରିବାରିକ କଳହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*LOST IN SENSE- Dr.Prasana Kumar Dalai*
*MADE FOR EACH OTHER -Dr.Prasana Kumar Dalai*
*The current of time –  Alekha Prasad Moharana*
*Peace – Dr. Laxmikanta Dash*
*ସମୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା*
*ଯଜ୍ଞଜା-ମମତା ଶତପଥୀ*
*ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା –   ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ*
*ମୁଠାଏ ଭାତ – ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ*
*ଆମେ ଶୀତର ମିତ – ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ*
*ଗୌରବ – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ*
Latest Post
*ବଳୁଆ କିଏ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଦୁସ୍ଥ ସମାଜ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଫୁଲ ଟିଏ ଦିଅ କରି – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଆ’ ସାଥୀ ଫେରିଆ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଯାଇଛି ଫସି-ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଫେରିବ କି ରାମ ରାଜ୍ୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ମାନବିକତା – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନା ମୋ ହୃଦୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ପାରିବାରିକ କଳହ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *LOST IN SENSE- Dr.Prasana Kumar Dalai* *MADE FOR EACH OTHER -Dr.Prasana Kumar Dalai* *The current of time –  Alekha Prasad Moharana* *Peace – Dr. Laxmikanta Dash* *ସମୟ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ ହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ – ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା* *ଯଜ୍ଞଜା-ମମତା ଶତପଥୀ* *ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା –   ଡ. ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସାମଲ* *ମୁଠାଏ ଭାତ – ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ* *ଆମେ ଶୀତର ମିତ – ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ରାଉତ* *ଗୌରବ – ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ*
Jul
2021
21

*ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ – ଗୌରୀ ବେହେରା*

ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଗୀତ   ଗୌରୀ ବେହେରା “”””””””””””””””””””””””””””””””””” ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ଭକ୍ତିର ଗୀତ ଭକ୍ତର ପ୍ରାଣ ହୁଏ ଆହ୍ଲାଦିତ ଆତ୍ମା ସହ ପରମାତ୍ମା ର ହୁଏ ମିଳନ ଯୁଗ ଯୁଗର ସ୍ଵପ୍ନ ତାର ହୁଏ ପୂରଣ ।   ଆତ୍ମା ଯେବେ ଗାଏ ପ୍ରେମ ର ଗୀତ ଦୁଇ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ହୁଏ

 207 total views

Jul
2021
9

*ବୟସ – ଗୌରୀ ବେହେରା*

ବୟସ   ଗୌରୀ ବେହେରା :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ଛନ୍ଦ ମନ୍ଦ କିଛି ଜାଣି ମୁଁ ନ ଥିଲି ବାଳୁତ ବୟସେ ଥିଲି ଯେବେ ମୁହିଁ ପ୍ରଜାପତି ପରି ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲି ଥିଲା ମନ ମୋର ଅତି ସରଳ ନ ଥିଲା ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ।   ଯୁବା ବୟସରେ ପାଦ ଥାପିଲି ଯେବେ ପ୍ରେମ ରାଇଜେ ବୁଡ଼ିଲି ତେବେ ମନଟି

 157 total views

Jul
2021
2

*ମାଆ ପାଇଁ ପଦେ – ଗୌରୀ ବେହେରା*

ମାଆ ପାଇଁ ପଦେ   ଗୌରୀ ବେହେରା ””””””””””””””””””””””’”””””””””””””””””” କଲମ ଚାଳନା କରିପାରୁନାହିଁ ଭାବି ଦେବି ଯଦି ତୋ କଥା ମୁହିଁ ଲୁହର ଧାରା ବହି ଯାଉଅଛି କେମିତି ଲେଖିବି ତୋ ପାଇଁ ମାଆ ଲୋ ଜାଣି ପାରୁ ନାହିଁ କିଛି ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଜମାରୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନି କିଛି ।   ତୋ ପ୍ରତିମା ଆଉ

 161 total views