ଇନ୍ଦୁପ୍ରଭା ବିଶ୍ୱାଳ

ନିଦ

ନିଦ ନିଦ୍ରା ଗୋ ତୁମେ ଆସ ମୋ ଜୀବନେ ରାତ୍ରୀର ଓଢଣୀ ଦେଇ, ମହୁଲି ନିଶାରେ ତୁମରି ପରଶେ ପକାଅ ମତେ ଶୁଆଇ। ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଏ ଜୀବନ…

ପଢନ୍ତୁ ଇନ୍ଦୁପ୍ରଭା ବିଶ୍ୱାଳ ଙ୍କ ଗଳ୍ପ–ଅନୁଭୁତିରେ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ

ଅନୁଭୁତିରେ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ****************** ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର , ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେବି ସରିବ ନାହିଁ ।…