Tag: ଇଂ. ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମୁନୀ

*ବିନ୍ଦୁ — ଇଂ. ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମୁନୀ*

Il ବିନ୍ଦୁ ll ଇଂ. ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମୁନୀ ତୁମେ ଅଳକା ପୁରେ ମୋ ଅଳକାନନ୍ଦାଗୋ ମାୟାପୁରେ ମାୟାବତୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରେ ପ୍ରଶାନ୍ତମୟୀ ମୋ ଚିତ୍ରାଙ୍କନେ ଚିତ୍ରବତୀ ll…