Tag: ଇଂ କେ. ସି ବାରିକ୍

ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନେ — ଇଂ କେ. ସି ବାରିକ୍

ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନେ  କେବେ ଉନ୍ମାଦନା ଶିହରିତ ମନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜୋଛନା ନିର୍ମଳ ସପନେ ଭ୍ରମେ କଟାକ୍ଷରେ ଅମାବାସ୍ୟା ହୀନେ ସଢୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ଯାତନେ ଶୃଙ୍ଗାରିତ ତନୁ…