September 27, 2022
11 11 11 AM
ସିନ୍ଦୂର  — ବନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି 
ବେଳ କାହିଁ — ତଫିଜୁଲ ହୋସେନ
ହସେ ଆମ ବଗିଚା — ମମତା ଶତପଥୀ
ପାର୍ବଣେ ବନଦୁର୍ଗା — ମିନତି ଦାଶ
ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ —- ରେନି ରାଜେଶ୍ଵରୀ 
ବାଟବଣା ପଥିକା — ରୋଜି ରଣା
ଇଚ୍ଛା — ରୋଜି ରଣା
କହ ଚକାଡୋଳା —କଳ୍ପନା ରାୟ                      
ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା — ଚିନ୍ମୟୀ ମହାପାତ୍ର 
ସେ ଝିଅଟି ଭାରୀ ସୁନ୍ଦରୀ — ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର
ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ — ସସ୍ମିତା ସାହୁ
ତାଣ୍ଡବ ରଚେ ଅର୍ଣ୍ଣବ — ତପସ୍ୱିନୀ ଜେନା
*ତୁମରି ଇଛାର ମୂର୍ଚ୍ଛନା–ଜାହ୍ନବୀ ଚୌଧୁରୀ*
ଶାନ୍ତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ — ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା
Peace-The heartbeat of the world — Matthew Lee Gbigbi
Peace-The heartbeat of the world — Dr.Sailabala Dash
Peace-The heartbeat of the world — Joscephine Gomez
Peace-The heartbeat of the world — James A.Livingstone
ଶାନ୍ତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ  — ତପସ୍ୱିନୀ ଜେନା
ଶାନ୍ତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ — ଚିନ୍ମୟୀ ମହାପାତ୍ର
Latest Post
ସିନ୍ଦୂର  — ବନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି  ବେଳ କାହିଁ — ତଫିଜୁଲ ହୋସେନ ହସେ ଆମ ବଗିଚା — ମମତା ଶତପଥୀ ପାର୍ବଣେ ବନଦୁର୍ଗା — ମିନତି ଦାଶ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ —- ରେନି ରାଜେଶ୍ଵରୀ  ବାଟବଣା ପଥିକା — ରୋଜି ରଣା ଇଚ୍ଛା — ରୋଜି ରଣା କହ ଚକାଡୋଳା —କଳ୍ପନା ରାୟ                       ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା — ଚିନ୍ମୟୀ ମହାପାତ୍ର  ସେ ଝିଅଟି ଭାରୀ ସୁନ୍ଦରୀ — ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମେହେର ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ — ସସ୍ମିତା ସାହୁ ତାଣ୍ଡବ ରଚେ ଅର୍ଣ୍ଣବ — ତପସ୍ୱିନୀ ଜେନା *ତୁମରି ଇଛାର ମୂର୍ଚ୍ଛନା–ଜାହ୍ନବୀ ଚୌଧୁରୀ* ଶାନ୍ତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ — ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା Peace-The heartbeat of the world — Matthew Lee Gbigbi Peace-The heartbeat of the world — Dr.Sailabala Dash Peace-The heartbeat of the world — Joscephine Gomez Peace-The heartbeat of the world — James A.Livingstone ଶାନ୍ତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ  — ତପସ୍ୱିନୀ ଜେନା ଶାନ୍ତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ — ଚିନ୍ମୟୀ ମହାପାତ୍ର
Feb
2022
14

 *ମୋ ଫୋନ–ଅରୁଣ କୁମାର ମେହେର*

 ମୋ ଫୋନ ============ ଫୋନ’ଟି ମୋହର ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ ନିତି ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ କାର୍ଯ୍ଯରେ ଲଗାଏ ନାହିଁ ତା’ର କେବେ ଇତି ।। ଗାଆଁ ଠୁ ସହର ଦେଶରୁ ବିଦେଶ ଯେଉଁଠି ରହିଲା ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ବାର୍ତ୍ତା ଟିଏ ଦିଏ ନିଏ ।। ମୋର ପିଲାଙ୍କ ଅତି ନିଜର ଫୋନ

 321 total views

Jun
2021
18

*ସମୁଦ୍ର କାନ୍ଦୁଛି–ଅରୁଣ କୁମାର ମେହେର*

-ସମୁଦ୍ର କାନ୍ଦୁଛି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ସମୁଦ୍ର କିଏ ବୁଝିବ ତା ଦୁଃଖ ମଣିଷ ସମାଜ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ଖଜେ ସୁଖ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆଜି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଣିଷ ବୁଝୁନି ଭୁଲ ତା ଆଜି ସମୁଦ୍ର କାନ୍ଦେ ସତରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ବାସ କରନ୍ତି କେତେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ

 775 total views